[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

https://www.facebook.com/nongbo.nakae?hc_ref=ARTx-BJA-PFolbi7cX6NZ12HhOzqA_V1GwxVl2RvCYaxWWBRxN3be9GgZwqRSXKjF_U&pnref=story
โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.)ประจำปี พ.ศ.2561-2564
https://www.facebook.com/nongbo.nakae?fref=ts
23 ตุลาคม วันปิยหมราช
https://www.facebook.com/jira.piya.5/posts/1661949577210003?notif_t=story_reshare¬
โครงการสัมมาอาชีพเพื่อคนสูงวัย กิจกรรมเสริมสวย
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..


55 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
    อบต.หนองบ่อ พร้อมด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ [ เข้าชม/Comment 86/0 ]
55 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
    ประชุมซักซ้อมการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ เข้าชม/Comment 99/0 ]
55 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
    ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ เข้าชม/Comment 88/0 ]
55 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ เข้าชม/Comment 382/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.หนองบ่อ


 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 64
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้ายยางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาเอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านดินดำ
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด-คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง-ป่าช้าบ้านหนองบ่อ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง-ป่าช้าบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


Goldenslot ฟรีโบนัส 1000 บาทต่อวัน | สมาชิกใหม่ (อ่าน 1 / ตอบ 0 )
มาแล้ว “ไวกิ้ง Viking unleashed “ เปิดให้เล่นใน Goldenslot แล้ววันนี้ (อ่าน 107 / ตอบ 0 )
สถาบัน สอนขายของออนไลน์ที่ดี ที่สุด ใน ไทย 0819775530 เรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัวที่อุบลเทรนนิ่ง (อ่าน 79 / ตอบ 1 )
การวางระบบการจัดการท้องถิ่น (อ่าน 71 / ตอบ 0 )
ประกันความเสี่ยงออนไลน์ (อ่าน 72 / ตอบ 0 )
การเลือกตั้งภายในองค์กร (อ่าน 75 / ตอบ 0 )
การศึกษาการลงทุน (อ่าน 71 / ตอบ 1 )
토토사이트 토토스터디 (อ่าน 182 / ตอบ 1 )
คำถามที่พบบ่อย กับ อบต.หนองบ่อ (อ่าน 155 / ตอบ 0 )
การตรวจการสรรพากร3 (อ่าน 101 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายประมวล จินตนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

 • << มิถุนายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      

    ip ของคุณ คือ 3.236.98.69
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  148 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  160 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  5186 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  10562 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  46767 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  142598 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557

  http://www.dla.go.th/index.jsp
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  http://www.oic.go.th/infocenter7/745/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ จ.นครพนม
  http://www.nongborlocal.go.th/index.php?name=webboard&file=read&id=301
  Q&A ถามตอบปัญหาที่พบบ่อย
  http://www.nongborlocal.go.th/eservice.html
  e-service กรอกข้อมูลขอรับบริการ
  http://nongborlocal.go.th/index.php?name=contact
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์