เปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 วันนี้เวลา 09.00น.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้เปิดทำการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ ในวันนี้ได้แก่
👍หลักสูตรทำขนมข้าวต้มสมุนไพร(ตดหมา)
👍หลักสูตรการทำงานใบตอง
👍หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน
👍หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าจากแขม
💃🎉กิจกรรมนันทนาการการ รำประกอบเพลง สวัสดีตำบลหนองบ่อ
🏤ณ หอประชุม อาคารฝึกอาชีพ อบต.หนองบ่อ