แผนที่ สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง อบต.หนองบ่อ
saraban@nongborlocal.go.th
@ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โทร/โทรสาร. 042-199710