ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

หมายเลขโทรศัพท์  042-190-230

โทรสาร 042-190-230

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nongbo.nakae@gmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนคพนม