กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ จุดร่องระบายน้ำ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีน้ำท่วมบริเวณร่องระบายน้ำ จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ จุดร่องระบายน้ำ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีสภาพน้ำท่วมขัง ประมาณ 10 ซ.ม. อันเนื่องมาจากดินจากครัวเรือนของชาวบ้านไหลลงร่องระบายน้ำ ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทัน จึงขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันลอกดินในร่องระบายออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเบื้องต้น