ศาลาอนุสรณ์ การเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำ ห้วยโทร-ห้วยยาง

ศาลาอนุสรณ์ การเสด็จพระราชดำเนินเปิดอ่างเก็บน้ำ ห้วยโทร-ห้วยยาง