อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม