ไฮไลท์ กิจกรรมเด่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2567

ดูรายละเอียด..