ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน

ก.พ. 06
8:00 น. - 17:00 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญ
ก.พ. 07
8:00 น. - 17:00 น.
กิจกรรมจิตอาสา
ก.พ. 11
8:00 น. - 17:00 น.
ออกประชาคมหมู่บ้าน