ช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
► หมายเลขโทรศัพท์  042-190-230
► โทรสาร 042-190-230
► ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nongbo.nakae@gmail.com