เปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบต.หนงอบ่อ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้รองรับการประเมินความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองรับการอัพเกรดของเวอร์ชั่นเว็บไซต์ในอนาคต  จึงอาจจะทำให้ผู้เข้ามารับชมเว็บไซต์เกิดความสับสน

เว็บไซต์เดิม

เว็บไซต์ใหม่

จึงได้รวบรวมลิงค์ข้อมูลสำคัญไว้ดังนี้

กรุณาคลิกที่รูปภาพด้านบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ