ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-190230 หรือ 089-8415283 (เปิ้ล) ในวันเวลาราชการ