ตรวจบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล​ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.​ คณะสาธารณสุข​ศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัดสกลนคร​ ออกตรวจบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล​ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ​ และเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูล​เพื่อไปตรวจสอบหาสิ่งเจือปน​ที่เป็นอันตราย โดยมี นายนรเดช​ พระพุทธารักษา​ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน​ และนายพิรพงษ์​ วงค์ละคร​ นายช่างโยธาชำนาญงาน​ ให้ข้อมูลการออกแบบการก่อสร้างและวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้แก่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ