ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

  หมายเลขโทรศัพท์  042-190-230

 โทรสาร 042-190-230

                                                     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nongbo.nakae@gmail.com


                                                     Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนคพนม