ข่าวประชาสัมพันธ์​จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์​จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
📢ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล​ จังหวัด​นครพนม