กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ​ ไวรัสRSV

กองการศึกษา​ อบต.หนองบ่อ​ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับ​ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบ่อ​ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ​ ไวรัสRSV ให้กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด​ อบต.หนองบ่อ​ ได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลรักษาให้กับลูกหลานตัวเอง​ ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ