การฝึกอบรม​ คณะกรรมการ​ประจำหน่วย​เลือกตั้ง​(กปน.)​

วันที่24 พฤศจิกายน​ พ.ศ.​2564​ วันนี้เวลา​ 09.00น.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์​การบริหาร​ส่วนตำบลหนองบ่อ​ ได้จัดโครงการฝึกอบรม​ คณะกรรมการ​ประจำหน่วย​เลือกตั้ง​(กปน.)​และเจ้าหน้าที่​รักษา​ความปลอดภัย​ในหน่วยเลือกตั้ง​ เพื่อซักซ้อมแนวทางการลงคะแนน​เสียง​เลือกตั้ง​สมาชิกสภา​องค์การบริหาร​ส่วนตำบลหนองบ่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ​ ในวันอาทิตย์​ ที่28​ พฤศจิกายน​ พ.ศ.2564​ นี้ ณ.อาคารฝึกอบรมอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ