โครงการท้องถิ่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิ์ณรงค์ ทันอินทรอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกันจัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พนะบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นเพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ