การสำรวจข้อมูลห้องน้ำผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับกองช่าง ได้ออกสำรวจข้อมูลห้องน้ำผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายการดำเนินงานจังหวัดนครพนม โครงการนครพนมโถสุขภัณฑ์ปันสุขลุกนั่งปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุที่ยากจน ซึ่งตำบลหนองบ่อได้รับงบประมาณ จำนวน 11 ครัวเรือน