กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิ์ณรงค์ ทันอินทรอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้าย    วันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสระน้ำหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ