พิจารณากำหนดสถานที่เลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือก​ตั้ง (กปน.)​

วันนี้เวลา​ 10.00น.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อได้ประชุมพิจารณากำหนดสถานที่เลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือก​ตั้ง (กปน.)​ ณ.​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ