โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้​ กองคลัง​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ​ ได้ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดิน​และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย​ นอกสถานที่​ ในพื้นที่บ้านโพนงาม​ หมู่ที่ 6​ และบ้านดงขวาง​ หมู่ที่ 5​ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม