โครงการอบรมเพื่อ​พัฒนาคุณภาพ​ชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565​

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา​ 09.00 น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยกองสวัสดิการ​สังคม​ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อ​พัฒนาคุณภาพ​ชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565​ โดยมีนักเรียน          ผู้สูงอายุ​ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อเข้าร่วมกิจกรรม​ ซึ่งมีกิจกรรม​การแสดงเต้นประกอบเพลง พิธีมอบเกียรติ​บัตรให้กับผู้สูงอายุดีเด่น​  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด (covid-19) ให้กับ ผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจาก​สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก