ปรับปรุงแผนการจัดสรรงบประมาณ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565

นายเสรี​ หาญกล้า​ ท้องถิ่นอำเภอนาแก​ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ ทุกส่วน​ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดสรรงบประมาณ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 และแจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด​ อบต.หนองบ่อ​ ภาคเรียนที่​2​ ปีการศึกษา​2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ