กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance)

วันที่ 21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นำโดย นายสิทธิ์ณรงค์ ทันอินทรอาจ นายกองค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน