ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิ์​ณรงค์​ ทันอินทรอาจ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ​ ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019​ Covid-19ตำบลหนองบ่อ​ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ​ เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่