กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมกับ สสส. Nodeflagship นครพนม , มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของขยะซึ่งมีมูลค่าและสามารถสร้างรายได้ถ้ารู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยให้ชุมชนสะอาด โดยกิจกรรมเป็นการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน ได้แก่ ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋อง เศษเหล็กต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯ เป็นอย่างดี