องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม