[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.152.38.154
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  56 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  46 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1844 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1615 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  10236 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  31852 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ 14 ก.ค. 2560

  พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560     เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การวางแผนครอบครัวสุนัขและแมวเพื่อแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

                      ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะได้ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และในโครงการร่วม “โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข/แมว เพื่อแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน”โดยมีกิจกรรมให้บริการผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวฟรี เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงไม่ให้เพิ่มจำนวนเกินกำลังรักษาดูแลของผู้เลี้ยงเอง และไม่ให้เกิดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่

   

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงขอความร่วมมือมายังท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ต้องการวางแผนครอบครัวให้สัตว์เลี้ยงโดยการผ่าตัดทำหมันดำเนินการโดยทีมสัตวแพทย์จังหวัดนครพนม จะให้บริการผ่าตัดทำหมันฟรี ที่ศาลาประชาคมบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หากท่านใดมีความต้องการให้สัตว์เลี้ยงรับการวางแผนครอบครัวให้นำสัตว์เข้ารับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าว

   

   ข้อปฏิบัติ การนำสัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมัน งดให้อาหารสัตว์ตั้งแต่เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป (ไม่ให้สัตว์กินอาหารเช้า) เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง

   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้การประชาสัมพันธ์

   

                                                   เข้าชม : 80


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ช่องทางการตอบแแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) 1 / พ.ค. / 2562
        โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19 / มิ.ย. / 2561
        ประชาสัมพันธ์ 3 / เม.ย. / 2561
        ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 29 / พ.ย. / 2560
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22 / พ.ย. / 2560


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์