[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.152.38.154
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  31 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  46 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1819 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1615 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  10211 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  31827 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


   จดหมายข่าว
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๙-๙๗๑๐ โทรสาร  ๐-๔๒๑๙-๙๗๑๐
  ________________________________________
  กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
   
  ประจำเดือน มกราคม 2560
   

  "สรงน้ำภูถ้ำพระ  สักการะพระธาตุอาจารย์ลิ้น ถิ่นอู่ข้าวยางพารา ปู่ตาสืบสานประเพณี แหล่งน้ำดีห้วยโทนางออ หนองบ่อเผ่ากะเลิง"
  การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560

   
                    ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองบ่อ ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษี ประจำปี 2560  จึงประกาศให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ซึ่งต้องอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 ดังนี้ 
                      1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ ( ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                      2. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2560 ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
                      3. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบ ( ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2560 
                      องค์การบริหารส่วนตำบลหหนองบ่อ จึงขอใหห้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามเวลาข้างต้น ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด 

   


  เข้าชม : 170


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ช่องทางการตอบแแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) 1 / พ.ค. / 2562
        โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19 / มิ.ย. / 2561
        ประชาสัมพันธ์ 3 / เม.ย. / 2561
        ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 29 / พ.ย. / 2560
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22 / พ.ย. / 2560
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ความคิดเห็น :


  กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์