[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.227.235.220
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  42 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  41 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1676 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1858 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  16736 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  38352 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557    

  1 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ช่องทางการตอบแแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
  ITA
  19 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  รับสมัครบุคคลเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  แจ้งผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)
  ประจำปี 2561-2564
  6 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  24 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  23 ตุลา วันปิยมหาราช
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
  16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ติดตามข่าว
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  22 กันยายน 2560
  การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  21 กันยายน 2560
  ช่วยเหลือผู้ประสพภัย ผลกระทบจากพายุฮกซูรี
  20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ 14 ก.ค. 2560
  โครงการวางแผนครบครัวสุนัขและแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560
  23 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ด
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
  15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  อบต.หนองบ่อ จะทำการออกสำรวจโรงเรือนและป้าย
  24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยพิเศษ(เอดส์)รายใหม่
  ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559
  10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  7 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบรมเว็บไซต์ สำนักงาน
  อบรมเว็บไซต์ สำนักงาน อบต.หน่องลบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์