[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สภา อบต.หนองบ่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไปของ อบต.หนองบ่อ
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
คู่มือและองค์ความรู้
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 3.208.22.127
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  50 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  313 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1311 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1286 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8088 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  29704 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557    

  1 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ช่องทางการตอบแแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
  ITA
  19 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการเสริมวินัยในการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  รับสมัครบุคคลเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  แจ้งผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)
  ประจำปี 2561-2564
  7 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
  หลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  6 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  24 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  23 ตุลา วันปิยมหาราช
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
  16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ติดตามข่าว
  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  22 กันยายน 2560
  การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  21 กันยายน 2560
  ช่วยเหลือผู้ประสพภัย ผลกระทบจากพายุฮกซูรี
  22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  21 กันยายน 2560
  โครงการสัมมาอาชีพเพื่อคนสูงวัย กิจกรรมเสริมสวย
  20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันที่ 14 ก.ค. 2560
  โครงการวางแผนครบครัวสุนัขและแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560
  23 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ด
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
  15 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  อบต.หนองบ่อ จะทำการออกสำรวจโรงเรือนและป้าย
  24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยพิเศษ(เอดส์)รายใหม่
  ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559
  10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  7 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบรมเว็บไซต์ สำนักงาน
  อบรมเว็บไซต์ สำนักงาน อบต.หน่องลบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์