[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.หนองบ่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)

https://www.facebook.com/nongbo.nakae?hc_ref=ARTx-BJA-PFolbi7cX6NZ12HhOzqA_V1GwxVl2RvCYaxWWBRxN3be9GgZwqRSXKjF_U&pnref=story
โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.)ประจำปี พ.ศ.2561-2564
https://www.facebook.com/nongbo.nakae?fref=ts
23 ตุลาคม วันปิยหมราช
https://www.facebook.com/jira.piya.5/posts/1661949577210003?notif_t=story_reshare¬
โครงการสัมมาอาชีพเพื่อคนสูงวัย กิจกรรมเสริมสวย
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..


55 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
    อบต.หนองบ่อ พร้อมด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ [ เข้าชม/Comment 322/0 ]
55 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
    ประชุมซักซ้อมการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ เข้าชม/Comment 320/0 ]
55 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
    ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ เข้าชม/Comment 314/0 ]
55 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ เข้าชม/Comment 600/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.หนองบ่อ


 
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลหนองบ่อ บ้านโพนดู่ หมู่ที่ 11 จำนวนเงิน 59,900 บาท
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสร้างลานคอนกรีตด้านหน้าโรงจอดรถ อบต.หนองบ่อ จำนวนเงิน 124,000 บาท
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมากเฟือง ม.8 จำนวนเงิน 122,000 บาท
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชนถึงสายวังสี่บาท บ้านยางคำ หมู่ที่ 4
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชนถึงสายวังสี่บาท บ้านยางคำ หมู่ที่ 4
ประกาศผลสอบขึ้นบัญชี อบต.หนองบ่อ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนากุง
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากาลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ พ.ศ.2564
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านยางคำ จำนวนเงิน 230,000 บาท
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ครบวงจรที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ เว็บไซต์ลอตเตอรี่ที่จ่ายเยอะ (อ่าน 16 / ตอบ 0 )
sadfrgr (อ่าน 22 / ตอบ 0 )
เว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์ (อ่าน 124 / ตอบ 1 )
เว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์ (อ่าน 116 / ตอบ 0 )
ระบบ(Platform) นำเข้าสินค้าจากจีน / รับสั่งของจากจีน / พรีออเดอร์จีน อันดับ 1 ที่เจ้าของกิจการและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไว้วางใจ (อ่าน 101 / ตอบ 0 )
ครบวงจรที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ เว็บไซต์ลอตเตอรี่ที่จ่ายเยอะ (อ่าน 108 / ตอบ 0 )
เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี (อ่าน 111 / ตอบ 0 )
15 ทักษะการสะบัดขึ้นอย่างง่าย | ทักษะฟุตบอลทีละขั้นตอนง่าย ๆ (อ่าน 110 / ตอบ 0 )
รางวัลที่1 อยู่กับ มังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง งวด1ตค64 อยากรวยต้องซื้อสลาก มังกรฟ้า รวยเร็ว รวยไว ไม่ผิดกฎหมาย (อ่าน 113 / ตอบ 0 )
วิธีเล่นคาสิโนออนไลน์ฟรีด้วยเงินสดจริง (อ่าน 119 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสิทธิ์ณรงค์ ทันอินทรอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


นายประมวล จินตนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

 • << มกราคม 2565 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          

    ip ของคุณ คือ 107.21.85.250
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  172 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  344 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  5000 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  5000 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  206688 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557

  http://www.dla.go.th/index.jsp
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  http://www.oic.go.th/infocenter7/745/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ จ.นครพนม
  http://www.nongborlocal.go.th/index.php?name=webboard&file=read&id=301
  Q&A ถามตอบปัญหาที่พบบ่อย
  http://www.nongborlocal.go.th/eservice.html
  e-service กรอกข้อมูลขอรับบริการ
  http://nongborlocal.go.th/index.php?name=contact
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์