[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนดำเนินงานประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
E-Service
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 18.207.108.182
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  126 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  659 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  6117 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  6117 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  101948 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557

    
  ไขมันในเลือดสูง
  โดย : CHOWN   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   


  ไขมันในเลือดสูง 

  ไขมันในเลือดสูง ก่อให้เกิดโรคโลหิตอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เจียวกู่หลานมีสรรพคุณควบคุมและลดไขมันในเลือดสูง คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ค่าของไขมันเลว (LDL – bad cholesterol) ลดต่ำลงและเพิ่มไขมันดี (HDL – good cholesterol ที่ดีก็เพราะจะพาคอเลสเตอรอลที่มากเกิน ต้องการในหลอดโลหิตแดงกลับไปยังตับจนทําให้มีปริมาณไขมันในเลือด ลดลงเป็นปกติ)

   

  ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ด้วยสมุนไพรเจียวกู่หลาน

  โรคโลหิตอุดตัน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เกิดจากไขมันในเลือดสูง ทําให้มีไขมันเลว (LDL) มากพอไปจับเป็นคราบ (Plaque) ภายในหลอดโลหิตแดง กีดกั้นการไหลเวียนของเลือด ก้อนไขมัน นี้เรียก Atheroma  ผลตามมาก็คือหลอดโลหิตแดงจะแข็งตัวจากออกซิเดชั่น ขาดการยืดหยุ่น เรียกสภาวะนี้ว่า Atherosclerosis (Sclerosis แปลว่า แข็งตัว) ทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจ สมอง และอวัยวะสําคัญอื่นๆ ไหลเวียน ลําบาก ปริมาณไม่เพียงพอเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมา

  อันตรายจากไขมันมากเกินไป จะเกิดผลกระทบกับหัวใจ ก่อนอวัยวะอื่น

  การเกิดฝ้าไขมันจับก็เพราะหลอดเลือดแดงต้องรับแรงกระแทกจากโลหิตที่พุ่งออกมาจากหัวใจด้วยความแรง 120 มม.ปรอท ตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้เกิดการสึกหรอและบาดเจ็บ (Wear and tear) ไขมันชนิด คอเลสเตอรอลอย่างเลว (LDL) จึงเข้าไปจับตรงรอยฉีกขาด (LDL มีไขมันมากกว่าโปรตีน จะหนืดเพราะไขมันเกาะผนังหลอดโลหิต ที่ถลอกง่าย) โดยเจตนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้เพิ่มขึ้น (เปรียบเหมือน ทําหน้าที่อย่างพลาสเตอร์ปิดแผลถลอก)  เมื่อคราบไขมันพอกพูนมากและต่อมาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั้น เข้าไปทําอันตรายก้อนไขมันจนแข็งกระด้าง ขัดขวางการไหลเวียนของโลหิต ถ้าจับสะสมมากจนถึงอุดตันจะเกิดโรคหัวใจหรือโรคลมปัจจุบันและเป็นอันตรายถึงชีวิต

   

   การแข็งตัวของฝ้าไขมัน (Atherosclerosis)

  อนุมูลอิสระ (Free radical) จะเข้ามาทําอันตรายก้อนไขมันดังกล่าว ทําให้ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) เสื่อมสภาพ จากเคยอ่อนนุ่มกลายเป็นแข็งตัวไม่ยอมผ่อนปรน ทําให้เลือดไหลผ่านลําบากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต้องใช้ความดันโลหิตที่สูง เพื่อให้เลือดไหลผ่านไปได้

   

  ไขมันที่แข็งตัวอุดตันทําให้อวัยวะต่างๆ ขาดเลือด

   ไขมันที่เคยเป็นคราบเหลวจะมีแคลเซียมมาจับและโลหะหนัก เช่น ตะกั่วเป็นตัวเร่งการทําปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ ไขมันดังกล่าว จะแข็งตัวเป็นฝ่าเหนียวจับบนผนังด้านในของหลอดโลหิตแดงโตขึ้นเรื่อยๆ มีชื่อเรียก Atheroma ตะกั่วที่ก่อปัญหาพบง่ายมากในมลภาวะทางอากาศ (Air pollution) เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคหัวใจกับโรคมะเร็งปอด (คนกรุงเทพฯ เป็นมะเร็งปอดตายอันดับ 1 ของมะเร็งทุกชนิด)

   

  โลหิตแดงไหลเวียนมาหัวใจหรือสมองเริ่มไม่พอเพียงและ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หัวใจตั้งต้นขาดเลือดเพราะทํางานมาก แต่ได้อาหารและออกซิเจนน้อย ไม่พอใช้สร้างพลังงาน เกิดโรคหัวใจชนิดขาดเลือด (Ischemic heart disease) มีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ปวดร้าวไปที่ไหล่ เรียก Angina pectoris เรียกง่ายๆ ว่า “ปวดแอนใจน่า” ถ้ายังขัดขวาง มากขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตาย เพราะขาดเลือดขั้นเด็ดขาด (Infarct) กล้ามเนื้อหัวใจหยุดทํางาน ทําให้เสียชีวิตโดยทันที

   

  ถ้าเป็นสมอง การขาดเลือดจะทําให้เนื้อสมองตาย ประสาทที่ออกจากสมองส่วนนั้นหยุดทํางาน ไม่มีคําสั่งออกมา กล้ามเนื้อแขนขจะหมดความรู้สึก ไม่เคลื่อนไหว กลายเป็นอัมพาตในที่สุด

   

  ศึกษาสรรพคุณ “ลดไขมันในเลือด” ของ “สมุนไพรเจียวกู่หลาน”

  สามประเทศจากสามมหาวิทยาลัยชั้นนําศึกษาสรรพคุณ ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรเจียวกู่หลาน นักวิทยาศาสตร์ 2 คน ชื่อ Samer Megali และ Basid Roufogatis จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

   

  นักวิทยาศาสตร์คนที่ 3 ชื่อ Fugen Aktan จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแองการ่า (University of Ankara) ประเทศตุรกี (Turkey)

   

  นักวิทยาศาสตร์คนที่ 4 ชื่อ Neal M. Davies จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย แห่งรัฐวอชิงตัน (Washington State University) ประเทศ สหรัฐอเมริกา

   

  นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ท่านได้ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติยับยั้งไขมันสูงในเลือดของสมุนไพรปัญจขันธ์ในหนูทดลอง เขียนเป็นรายงานลงวารสาร ทางวิชาการด้านเภสัชวิทยา ชื่อ Journal of Pharmacology, Pharmaceutical Science 8(3) หน้า 507-515 ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548) สรุปว่า สมุนไพรปัญจขันธ์มีสรรพคุณลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และ ไนไตรท์ (Nitrite) ลงได้ในหนูทดลองที่ถูกทําให้มีไขมันสูงในเลือดอย่างเฉียบพลัน การวิจัย ครั้งนี้ทําอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนตามหลักสถิติ

   

   

   

  ไขมันในเลือดสูงนําไปสู่ โรคหัวใจ เป็นปัญหาอันดับหนึ่ง

  รายงานของประเทศจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งใน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) นักวิทยาศาสตร์จีน ชื่อ Yu C. ได้รายงานไว้ว่ามีคนไข้ 32 คน รักษาโรคไขมันในเลือดสูง โดยแพทย์แผนจีนให้กินสมุนไพรปัญจขันธ์ได้ผลดีถึง 86.7% (Therapeutic effect) เขียน อธิบายไว้ว่าเป็นเพราะไป เผาผลาญไขมันในหลอดโลหิต (Jiaogulan helps to metabolize cholesterol from the arteries).

   

  ไขมันในเลือดสูง นําไปสู่โรคหัวใจ เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศพัฒนาแล้วสําหรับสารสกัดสมุนไพรปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum extract) ในการทําวิจัยครั้งนี้ผลิตภัณฑ์ได้จากประเทศจีน คือ มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง (Beijing University) ซึ่งให้คุณสมบัติตามมาตรฐานส่วนหนูทดลอง เป็นพันธุ์ Sprague – Danley (S-D) ซื้อมาจากประเทศออสเตรเลีย เป็น หนูตัวผู้ อายุ 6 อาทิตย์ส่วนยาเปรียบเทียบเพื่อเอามาวัดค่าลดไขมันใช้ยากลุ่มสแตติน ชื่อ Atorvastatin

   

  โดยสรุป : การวิจัยครั้งนี้เชื่อถือได้ว่าสารสกัดสมุนไพรปัญจขันธ์ สามารถยับยั้งการเกิดไขมันในเลือดสูงได้

   

   

   

  สมุนไพรเจียวกู่หลาน มีสรรพคุณช่วย

   

  ป้องกันโรคโลหิตอุดตัน

  ป้องกันโรคหัวใจ

  โรคลมปัจจุบัน

  เผาผลาญไขมันในหลอดโลหิต

  ยับยั้งการเกิดไขมันสูงในเลือดได้

  ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

  ไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)

  ไนไตรท์ (Nitrite)

  ป้องกันโรคสมองขาดเลือด

   

   

  อ้างอิงจากหนังสือ: ปัญจขันธ์สมุนไพรอมตะผสมแต่ที่ดีกว่า

   

  คำเตือน

  การรับประทานครั้งแรก อาจมีการเวียนศีรษะเล็กน้อย และ เกิดอาการ Detox (ขับพิษ) ซื่งทางภาษาวิชาการว่า Healing crisis (วิกฤติของการหาย) ทั้งนี้แล้วแต่ผู้บริโภคมีโรคเก่าติดตัวอยู่มากน้อยไม่เท่ากัน ถ้ามากก็อาจจะมีอัตราตอบสนองแรง เพราะขับพิษที่สะสมออกมาในโลหิตจนร่างกายขับถ่ายออกไปทิ้งนอกร่างกายไม่ทัน

   

  การอธิบายให้ทราบก่อนรับปคะทานสมุนไพรก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จะหายกังวลใจ เพราะถ้ามีอาการเกิดขื้นกลับแสดงว่าการรักษากำลังมาถูกทาง พิษที่ออกมาจากเซลล์มากเกิดจนขับออกจากร่างกายไม่ทันโดยผ่านทางไตเป็นปัสสาวะ ทางเหงื่อผ่านผิวหนัง ฯลฯ

   

  เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม  สำหรับผู้ที่ดื่มแล้วมีอาการอาเจียนหรือท้องเสีย เวียนศรีษะ หูอื้อ ให้หยุดรับประทานทันที

     เข้าชม : 369


  ความคิดเห็นที่ 1
  อาทิตย์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:29:01
   ขอบคุณครับ

  เครื่องวัดความหวาน
  โดย : เครื่องวัดความหวาน    ไอพี : 1.4.149.30

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์