[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการติดต่่อ อบต.
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563
รายงานการประชุมสภา
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
คู่มือประชาชน อบต.หนองบ่อ
คู่มือและองค์ความรู้
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2562
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
แผนดำเนินงานประจำปี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต

 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.193.85
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  113 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  91 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  559 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4376 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  17002 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  63579 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557

    
  แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ
  โดย : gigi   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   


   <div class="sound_only" style="left: -9999px; position: absolute; top: -9999px;">
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="토토사이트추천">토토사이트추천</a> - 토토사이트추천</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="토토사이트안전한곳">토토사이트안전한곳</a> - 토토사이트안전한곳</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="해외안전놀이터">해외안전놀이터</a> - 해외안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="토토사이트추천">토토사이트추천</a> - 토토사이트추천</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="안전한사설토토">안전한사설토토</a> - 안전한사설토토</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
   


  เข้าชม : 224


  ความคิดเห็นที่ 1
  ศุกร์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13:01:01
   
   
  There is  100% safeplayground <h2><a href="https://www.toleague019.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p></h2>. There are many <h2><a href="https://www.toleague019.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p></h2>sites that suddenly disappear one day even though they use it well without eating well <a href="https://www.toleague.kr" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>. We always monitor your site<a href="https://www.toleague.kr" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
   to avoid any such anxiety, and if you see any suspicious signs, we will contact you in advance to help you avoid any damage. We relay the search for the "Safe Playground<a href="https://www.toleaguevip.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>" and are doing our best to reliably verify the site. Our site insists on recommending and sharing only 100% safe private sites<a href="https://www.toleaguevip.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p> in order to minimize and eliminate the damage of indiscriminate sites.
  โดย : toleague    ไอพี : 183.89.189.226

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์