[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)

โครงสร้าง อบต.
ข้อมูลผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ
อำนาจหน้าที่ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบ่อ
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อมูลการติดต่อ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนดำเนินงานประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Facebook อบต.หนองบ่อ
E-Service
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
รับเรื่องร้องเรียนงานบุคคล
ขัอบัญญัติ อบต.หนองบ่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานสภา อบต.หนองบ่อ (ประกาศ - รายงานงานการประชุมสภา)
มาตรการส่งเสริมเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

https://www.facebook.com/nongbo.nakae?hc_ref=ARTx-BJA-PFolbi7cX6NZ12HhOzqA_V1GwxVl2RvCYaxWWBRxN3be9GgZwqRSXKjF_U&pnref=story
โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.)ประจำปี พ.ศ.2561-2564
https://www.facebook.com/nongbo.nakae?fref=ts
23 ตุลาคม วันปิยหมราช
https://www.facebook.com/jira.piya.5/posts/1661949577210003?notif_t=story_reshare¬
โครงการสัมมาอาชีพเพื่อคนสูงวัย กิจกรรมเสริมสวย
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..55 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ เข้าชม/Comment 19/0 ]
55 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ เข้าชม/Comment 23/0 ]
55 อบต.หนองบ่อ
    ช่องทางการตอบแแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ เข้าชม/Comment 69/0 ]
55 ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
    ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ เข้าชม/Comment 112/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.หนองบ่อ


 
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชน-ป่าช้าบ้านยางคำ หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองบ่อ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดชุมชน-ป่าช้าบ้านยางคำ ตำบลหนองบ่อ จำนวนเงิน 1,270,000 บาท
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโนนสังข์
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ระยะที่สาม จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์แทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศสภา อบต.หนองบ่อ เรื่อง ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1,2/2563
ประกาศสภา อบต.หนองบ่อ เรื่อง การเปิดประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


123 สมัครสมาชิกตอนนี้ ผ่าน123utmหรือที่เว็บ 123utm.com มีรายได้มากๆ (อ่าน 2 / ตอบ 0 )
123casino หรือ 123คาสิโน บาคาร่า สล็อต ยิงปลา ออนไลน์ เดิมพันอันดับ 1 ปลอดภัยที่สุด บริการถอนด่วน 1 นาที (อ่าน 90 / ตอบ 1 )
fastbet98 บาคาร่า คาสิโน มั่นคงปลอดภัยที่สุด (อ่าน 59 / ตอบ 0 )
ลงทุนธุรกิจการเงิน (อ่าน 105 / ตอบ 0 )
ออนไลน์เกมส์ (อ่าน 87 / ตอบ 0 )
คอนโดติดรถไฟฟ้า (อ่าน 91 / ตอบ 0 )
ไขมันในเลือดสูง (อ่าน 138 / ตอบ 0 )
ไปเรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัว 0819775530 สอนขายสินค้าออนไลน์แม้ไม่มีสินค้าหรือไม่รู้จะขายอะไรดีมาเรียนได้เลย บอกหมดทุกขั้นตอน (อ่าน 179 / ตอบ 21 )
เกมลงทุนการเงิน (อ่าน 121 / ตอบ 1 )
เกมลงทุนการเงิน (อ่าน 161 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายประมวล จินตนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


 
 • ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม
 • อบต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      


    ip ของคุณ คือ 34.200.236.68
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  38 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  78 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  3944 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  4270 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  32056 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  78633 ip
  เริ่มนับ 22 เมษายน 2557

  http://www.dla.go.th/index.jsp
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  http://www.oic.go.th/infocenter7/745/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ จ.นครพนม
  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.nongborlocal.go.th | Power by : inwbong™
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 12 ถนนสกล-นาแก ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
  โทร/โทรสาร. 042-199710
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์